CPW-F3-1 WRAPPED COMPOSTABLE FORK WHITE 6.5" 750/CS

CPW-F3-1 WRAPPED COMPOSTABLE
FORK WHITE 6.5" 750/CS

Product #: 1354062

Volume: 0.54
Weight: 11.5

Description

CPW-F3-1 WRAPPED COMPOSTABLE FORK WHITE 6.5" 750/CS

Price: $56.65

Price: $56.65